Kalkulačka programu nová zelená úsporám

Oficiální web programu

VYBERTE SI DŮM
TVAROVĚ PODOBNÝ
VAŠEMU DOMU

V tabulce vpravo označte dům, který se geometricky nejvíce blíží Vašemu domu. Na další straně budete moci upravit rozměry a orientaci tak, aby odpovídala realitě. Šedou průsvitnou barvou jsou označeny nevytápěné prostory jako půda nebo garáž případě sousedící řadové domy. Zelenou barvou je označena podlaha nevytápěné půdy.

Bottom

Stávající stav budovy

Geometrie a základní parametry

Plochy ochlazovaných konstrukcí

Již provedené úpravy konstrukcí

m3
m2
%
m2
m2
m2
m2
m
m2
m2

Zadání plochy oken

J
m2
m2
Z
m2
m2
S
m2
m2
V
m2
%
Bottom

Návrh úsporných opatření

návrh nového zatepelní
(zadejte tloušťku nové izolační vrstvy)

výměna výplní otvorů

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Instalovat systém vzduchotechniky s rekuperací?

Bottom